Opzegformulier voor geregistreerd bedrijf op betrouwbaarheidsniveau EH1

U wilt de overeenkomst die u met ons heeft voor eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH1 opzeggen. Hiermee worden alle eHerkenningsmiddelen die op het bedrijf staan geregistreerd beëindigd.