Klachtenregeling eHerkenning dienstverlening

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening dan vernemen wij dit graag. Wij zien dit als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Om klachten op de juiste manier te verwerken heeft QuoVadis een klachtenregeling. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de eHerkenning dienstverlening van QuoVadis? Dan legt u deze eerst voor aan onze Customer Service. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Klacht indienen bij directie

Heeft u een reactie van de afdeling Customer Service ontvangen op uw klacht en u bent niet tevreden met de reactie? Dan kunt u een brief naar de directie sturen.

Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens. Uw brief (postzegel niet nodig) stuurt u naar:

QuoVadis
t.a.v. Directie
Antwoordnummer 277
8200 VB LELYSTAD

Reactie binnen 6 weken

De directie streeft ernaar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren, uiterlijk binnen 6 weken.