Gegevens wijzigen van een Gebruiker of Beheerder

Het doorgeven van een wijziging voor een geregistreerd beheerder of gebruiker vanaf Niveau 2+ kan via de Beheerapplicatie.

Wijzigen mobiel nummer
Het mobiele nummer van het tweede factor middel ‘SMS’ kan in het detailscherm worden gewijzigd. Dit is alleen mogelijk bij de status Wachten op activatie en bij geactiveerde EH-middelen van Gebruikers. Het mobiele nummer van een Beheerder kan alleen door een andere Beheerder gewijzigd worden.
Klik op het potloodje achter het mobiele nummer en vul het telefoonnummer in waar de SMS code in het vervolg naar gestuurd moet worden. Het gewijzigde mobiele nummer is binnen enkele minuten actief.

Wijzigen e-mailadres
Het e-mailadres dat onder andere nodig is voor het ontvangen van de validatiecode (activatieprocedure), kan alleen in de Beheerapplicatie worden gewijzigd wanneer het EH-middel nog niet is geactiveerd (status: Wachten op activatie).
Zodra het account door een Gebruiker is geactiveerd, dan kan alleen de Gebruiker zelf het e-mailadres aanpassen in de Beheerapplicatie.

Heeft u geen toegang tot de Beheerapplicatie, of bent u de enige beheerder binnen uw organisatie neemt u dan contact op met Customer Service.

Terug naar het wijzigingen overzicht