Antwoord

Deze voorwaarden zijn van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten en vallen onder het beheer van BZK en niet van QuoVadis.

Is uw vraag beantwoord?