Antwoord

Nee, de verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan onder de voorwaarden van eHerkenning. Meer informatie vindt u op de website van het afsprakenstelsel.

Is uw vraag beantwoord?