Antwoord

U kunt een ketenmachtiging afgeven aan uw intermediair in de Beheerapplicatie. Zowel u, als uw intermediair hebben eHerkenning niveau 3 nodig.

Het afgeven van een ketenmachtiging kan op onderstaande wijze in de Beheerapplicatie.

Is uw vraag beantwoord?