Antwoord

U kunt een ketenmachtiging afgeven aan uw intermediair in de Beheerapplicatie. Zowel u, als uw intermediair hebben eHerkenning niveau 3 nodig.

Wij sturen geen informatie door naar uw intermediair. U dient diegene zelf te informeren over het volgende:

  1. Het achtcijferig KvK nummer van uw eigen organisatie.
  2. Het achtcijferig KvK nummer van de organisatie waar u de ketenmachtiging aan hebt afgegeven.
  3. Welke diensten u aan de ketenmachtiging hebt gekoppeld.
  4. Dat de ketenmachtiging via ons is vastgelegd.

Het afgeven van een ketenmachtiging kan op onderstaande wijze in de Beheerapplicatie.

Is uw vraag beantwoord?