Antwoord

Een intermediair heeft eHerkenning niveau 3 nodig om met ketenmachtigingen te werken. Dit geldt ook voor alle medewerkers binnen uw organisatie die willen inloggen namens uw klanten. Dit kunt u hier aanvragen.

Is uw vraag beantwoord?