Antwoord

Is er binnen uw organisatie nog geen beheerder die over eHerkenning op het gewenste niveau beschikt? Dan kunt u dit aanvragen via de reguliere aanvraagprocedure.

Is er wel een Beheerder die al over het juiste niveau beschikt? Dan kan de Beheerder dit eenvoudig  regelen in de Beheerapplicatie. Een Beheerder kan een ander middel upgraden tot maximaal het eigen niveau.

Klik hier voor meer instructies.

Is uw vraag beantwoord?