Antwoord

Bij het aanvragen van eHerkenning mag u het BSN doorstrepen op het kopie identiteitsbewijs, tenzij u eHerkenning aanvraagt namens een eenmanszaak.

  • U mag op de kopie schrijven dat het een kopie is, voor wie het is bedoeld en op welke datum de kopie wordt afgegeven.
  • Zorg voor een heldere en duidelijke foto of scan zonder storende achtergrond.
  • De scan mag zowel in kleur als in zwart/wit gemaakt worden.
  • Uw identiteitsdocument mag niet verlopen zijn.
  • De MRZ code moet volledig zichtbaar en goed leesbaar zijn. (De Machine Readable Zone (MRZ) is de Engelse benaming van ‘machine leesbare strook’.)
  • Bij een identiteitskaart of rijbewijs dient u ook van de achterzijde een foto of scan te maken.
  • Er kan worden gecontroleerd of uw identiteitsbewijs als gestolen of vermist is opgegeven.
  • Wilt u namens een eenmanszaak met eHerkenning inloggen bij een organisatie die het RSIN nummer gebruikt (zoals UWV, Belastingdienst en de Douane)? Zorg er dan voor dat het BSN goed zichtbaar is op het kopie identiteitsbewijs.
  • Pasfoto en nationaliteit mag u afschermen.
  • Gebruik voor het maken van een kopie identiteitsbewijs de KopieID app van de Rijksoverheid.
Is uw vraag beantwoord?