Machtiging verlopen of beëindigd

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van QuoVadis eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van QuoVadis eHerkenning.

U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging van één of meerdere gebruikers is verlopen / beëindigd. Reden van beëindiging is dat de machtiging door de gebruiker de afgelopen 25 maanden niet is gebruikt of dat de geldigheidsduur van 5 jaar is overschreden waarbij de bevoegde niet tijdig of geen verlenging heeft ingediend of dat de bevoegde de machtiging heeft beëindigd.

In de e-mail kunt u nalezen welke machtiging is verlopen en per welke datum de machtiging is beëindigd.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.