Machtiging verlopen / beëindigd

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat uw machtiging is verlopen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van QuoVadis eHerkenning, waarbij voor u één of meerdere machtigingen tot online diensten zijn vastgelegd.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen daarna verlengd te worden door een bevoegde van uw organisatie. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat u minimaal 1x per 24 maanden gebruik maakt van uw machtiging. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt de machtiging automatisch beëindigd. Ook kan de bevoegde uw machtiging hebben beëindigd.

Uit onze administratie is gebleken dat inmiddels één of meerdere machtigingen van u zijn verlopen. In de e-mail kunt u nalezen welke machtiging verlopen is en per welke datum de machtiging is beëindigd.

Voor het (opnieuw) aanvragen van een machtiging dient u binnen uw organisatie contact op te nemen met de bevoegde (beheerder of wettelijk vertegenwoordiger). U kunt in de beheerapplicatie zien wie de beheerder is van uw organisatie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.