Machtiging van gebruiker verlopen

U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging van één of meerdere gebruikers is verlopen.

Reden van beëindiging is dat de machtiging door de beheerder de afgelopen 25 maanden niet is gebruikt of dat de geldigheidsduur van 5 jaar is overschreden waarbij de bevoegde niet tijdig of geen verlenging heeft ingediend of dat machtiging door de bevoegde is beëindigd.

In de e-mail kunt u nalezen welke machtiging is verlopen en per welke datum de machtiging is beëindigd.

Voor het (opnieuw) aanvragen van een machtiging dient u binnen uw organisatie contact op te nemen met de bevoegde (beheerder of wettelijk vertegenwoordiger).

  • Bent u “Beheerder” van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie én beschikt u over een middel op niveau EH2+ of hoger, dan kunt u voor uzelf en voor eventuele andere beheerders of gebruikers, de machtigingen activeren via de Beheerapplicatie. Volg daarvoor de instructies die u kunt vinden in de handleiding van de Beheermodule.
  • Bent u “Beheerder” van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie en beschikt u over een middel op niveau EH1 of EH2, dan kunt u voor uzelf, en voor eventuele andere beheerders of gebruikers, de machtigingen activeren via het mutatieformulier.

Vragen? Ga naar support