Machtiging verloopt binnenkort

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de geldigheid van één of meerdere machtigingen binnenkort verlopen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van QuoVadis eHerkenning, waarbij voor u één of meerdere machtigingen tot online diensten zijn vastgelegd.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Uit onze administratie is gebleken dat de einddatum van uw machtiging binnenkort verloopt. In de e-mail kunt u nalezen om welke machtiging dit gaat en tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken. Na het verstrijken van de einddatum wordt de machtiging automatisch beëindigd en heeft u geen toegang meer tot de dienst.

Verleng uw machtiging op tijd

Om toegang tot de dienst te kunnen blijven behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger of beheerder) uw machtiging te verlengen via de QuoVadis Beheerapplicatie of middels een mutatieformulier. U dient de bevoegde hierop te attenderen. U kunt in de beheerapplicatie zien wie de beheerder is van uw organisatie.

De verklaring dient minimaal 3 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.