Machtiging verloopt binnenkort

U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de geldigheid van één of meerdere machtigingen binnenkort verlopen

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van QV eHerkenning, waarbij voor u één of meerdere machtigingen tot online diensten zijn vastgelegd.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Uit onze administratie is gebleken dat de einddatum van uw machtiging binnenkort verloopt. In de e-mail kunt u nalezen om welke machtiging dit gaat en tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken. Na het verstrijken van de einddatum wordt de machtiging automatisch beëindigd en heeft u geen toegang meer tot de dienst.

Verleng de machtiging op tijd

Om toegang tot de dienst te kunnen blijven behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger of beheerder) uw machtiging te verlengen. U dient de bevoegde hierop te attenderen.

  • Bent u “Beheerder” van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie én beschikt u over een middel op niveau EH2+ of hoger, dan dient u de machtigingen te verlengen via de Beheerapplicatie voor uzelf en eventuele andere beheerders of gebruikers. Instructies om deze machtigingen te verlengen vindt u in de handleiding van de Beheerapplicatie.
  • Bent u “Beheerder” van eHerkenningsmiddelen binnen uw organisatie en beschikt u over een middel op niveau EH2, dan dient u de machtigingen te verlengen via het formulier “Verlengen bevoegdheid” voor uzelf en eventuele andere beheerders of gebruikers.

Let op: de verklaring dient minimaal 3 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden!

Vragen? Naar support