Machtiging toegevoegd

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van QuoVadis eHerkenning.

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat u een nieuwe machtiging heeft ontvangen voor één of meerdere diensten. De bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger of beheerder) bepaalt van welke machtiging u gebruik mag maken. In de e-mail kunt u nalezen welke nieuwe machtiging voor u is toegevoegd en tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de bevoegde van uw organisatie of met onze klantenservice.