Machtiging toegevoegd voor gebruikers

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat voor één of meerdere gebruikers een nieuwe machtiging is toegevoegd.

In de e-mail kunt u nalezen voor welke gebruiker(s) een nieuwe machtiging is geregistreerd en tot welke einddatum gebruik kan worden gemaakt van deze machtiging.

Vragen? Naar support