Machtiging niet gebruikt

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat u in de afgelopen 24 maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw machtiging(en) die aan uw QuoVadis eHerkenninsgmiddel zijn gekoppeld. Volgens de regels van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten moeten wij u hierop wijzen en uw machtiging blokkeren als u hier geen gebruik van maakt.

Om de toegang tot de dienst(en) te kunnen blijven behouden waar u momenteel toegang toe heeft dient u minimaal 1x per 24 maanden gebruik te maken van minimaal 1 machtiging (toegang tot een dienst).

Indien u wel gebruik wilt blijven maken van uw toegang dan dient u voor de genoemde einddatum in te loggen met uw QuoVadis eHerkenningsmiddel op 1 van de dienst(en) waarvoor u bent gemachtigd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.