Machtiging niet gebruikt

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging van één of meerdere gebruikers niet is gebruikt.

Een gebruiker dient minimaal 1x per 25 maanden gebruik te maken van tenminste één machtiging die aan het account is gekoppeld. Wordt hieraan niet voldaan dan verloopt de toegang volgens de regels van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. In de e-mail kunt u nalezen van welke gebruiker binnenkort de machtiging verloopt en wat de einddatum hiervan is.

Om toegang te kunnen blijven behouden hebben wij de gebruiker verzocht vóór de genoemde einddatum in te loggen op één van de dienst(en) waarvoor de gebruiker is gemachtigd.

Vragen? Naar support