Machtiging niet gebruikt

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van QuoVadis eHerkenning.

Een gebruiker dient minimaal 1x per 24 maanden gebruik te maken van minimaal 1 machtiging die aan het account is gekoppeld. Wordt hieraan niet voldaan dan verloopt de toegang volgens de regels van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. In de e-mail kunt u nalezen van welke gebruiker binnenkort de machtiging verloopt en wat de einddatum hiervan is.

Om toegang te kunnen blijven behouden hebben wij de gebruiker verzocht vóór de genoemde einddatum in te loggen op één van de dienst(en) waarvoor de gebruiker is gemachtigd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.