Einddatum machtiging gewijzigd

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de einddatum van één of meerdere machtigingen zijn gewijzigd.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van QuoVadis eHerkenning, waarbij voor u één of meerdere machtigingen tot online diensten zijn vastgelegd.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. De bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger of beheerder) bepaalt tot welke einddatum u gebruik mag maken van een machtiging.

Uit onze administratie is gebleken dat de einddatum van uw machtiging door de bevoegde is gewijzigd. In de e-mail kunt u nalezen op welke machtiging deze wijziging betrekking heeft en tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken. Als u inlogt in de beheerapplicatie kunt u zien wie de beheerder is van uw organisatie.

Vragen? Naar support