U heeft van het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij informatie ontvangen over de veranderingen omtrent het inloggen met eHerkenning bij deze dienst. Om met eHerkenning te kunnen inloggen bij het Vlaams Departement L&V is het nodig om uw BSN aan QuoVadis door te geven. Uw BSN wordt niet bewaard.* Hier kunt u de procedure voor de noodzakelijke aanpassingen aan uw QuoVadis eHerkenningsmiddel starten.

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om met eHerkenning, als Europees erkend inlogmiddel, via eIDAS online uw zaken te regelen met overheidsorganisaties in de Europese Economische Ruimte  (EER). Online zaken doen over de grens wordt hiermee net zo betrouwbaar en veilig als in eigen land. De oude manier van inloggen met eHerkenning in het buitenland  zal daarom veranderen.

Als u al eHerkenning niveau 3 hebt, dan is het nog niet direct mogelijk dat u met dit middel kunt gaan inloggen buiten Nederland. Het eIDAS netwerk werkt met een uniek nummer waarvoor in Nederland het BSN* van de gebruiker van het eHerkenningsmiddel als basis wordt gebruikt.

Wat moet u doen?

 1. Zorg dat u in het bezit bent van een EH3 middel
 2. Zorg dat de juiste machtiging is gekoppeld aan uw middel.
  – Als aan uw QuoVadis middel de machtiging ‘algemene bevoegdheid’ is gekoppeld, dan hoeft u geen extra machtiging voor de dienst ‘Publieke dienst in België’ te koppelen aan uw middel.
  – De machtiging die u nodig heeft staat In de dienstencatalogus van eHerkenning onder de naam: “Publieke dienst in België”. Uw beheerder van QuoVadis eHerkenning kan eenvoudig deze machtiging aan uw middel koppelen.
 3. Geef uw BSN eenmalig aan ons door*. Dit moet u doen door het mutatieformulier onder deze link te downloaden, in te vullen en samen met een kopie van uw ID-bewijs naar ons terug te sturen. (let op: volg goed de instructies op het formulier.)
 4. Zorg dat het bedrijf waarvoor u wilt gaan inloggen zonder vestigingsnummer bij eHerkenning is geregistreerd.
  – Als het bedrijf bij QuoVadis geregistreerd is zonder vestigingsnummer, dan hoeft u dit niet te wijzigen.
  – Als het bedrijf bij QuoVadis geregistreerd is met vestigingsnummer, dan moet deze registratie worden omgezet naar een registratie zonder vestigingsnummer. Dit moet u doen door pagina 2 van het mutatieformulier door de wettelijk vertegenwoordiger(s) te laten invullen en ondertekenen en samen met pagina 1 én met een kopie ID-bewijs van de wettelijk vertegenwoordiger(s) naar ons terug te sturen. (let op: volg goed de instructies op het formulier.)

* Toelichting BSN verwerking: Om uw eHerkenningsmiddel gereed te kunnen maken voor gebruik over de grens via eIDAS moet u uw BSN doorgeven. Het BSN wordt in het registratieproces eenmalig gebruikt om een versleuteld uniek nummer te genereren. Het BSN nummer wordt niet bewaard. Het gegenereerde unieke nummer is niet te herleiden naar uw BSN en wordt gebruikt als identificatienummer.