Beheerdersrol verlopen of beëindigd

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de bevoegdheid “beheerdersrol” van een van de gebruikers is verlopen.

Reden van beëindiging is dat de geldigheidsduur van 5 jaar is overschreden waarbij de bevoegde niet tijdig of geen verlenging heeft ingediend of dat de bevoegdheid door de bevoegde is beëindigd.

In de e-mail kunt u nalezen van welke gebruiker de “beheerdersrol” verloopt en per welke datum deze bevoegdheid is beëindigd.

Voor het (opnieuw) activeren van de “beheerdersrol” dient de bevoegde (wettelijk vertegenwoordiger) van uw bedrijf het wijzigingsformulier in te vullen.

Vragen? Naar support