Beheerdersrol verlopen of beëindigd

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging “beheerdersrol” is verlopen.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van eHerkenning, waarbij u namens uw bedrijf gemachtigd was als beheerder van eHerkenningsmiddelen.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen daarna verlengd te worden door een bevoegde van uw organisatie. Daarnaast wordt als voorwaarde gesteld dat u minimaal 1x per 24 maanden gebruik maakt van uw machtiging. Wordt hieraan niet voldaan dan wordt de machtiging automatisch beëindigd. Ook kan de machtiging door de bevoegde zijn beëindigd.

Uit onze administratie is gebleken dat inmiddels de machtiging “beheerdersrol” is verlopen. In de e-mail kunt u nalezen per welke datum de machtiging is beëindigd. Wenst u deze te behouden en er zijn geen andere actieve beheerders binnen uw organisatie, activeer dan uw bevoegdheid via het mutatieformulier. Deze dient ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.