Beheerdersrol verlopen of beëindigd

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van QuoVadis eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van QuoVadis eHerkenning.

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging “beheerdersrol” is verlopen. Reden van beëindiging is dat de geldigheidsduur van 5 jaar is overschreden waarbij de bevoegde niet tijdig of geen verlenging heeft ingediend of dat de bevoegde de machtiging heeft beëindigd.

In de e-mail kunt u nalezen van welke beheerder de “beheerdersrol” verloopt en per welke datum deze machtiging is beëindigd. Voor het (opnieuw) activeren van de beheerdersrol of om een andere gebruiker toe te voegen als beheerder kunt u dit eenvoudig doen via de beheerapplicatie.

Als uw beheerdsrol al is verlopen maar u deze wel wenst te behouden en er geen andere actieve beheerders binnen uw organisatie zijn, activeer dan uw bevoegdheid via het mutatieformulier. Deze dient ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.