Beheerdersrol verlopen of beëindigd

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van QuoVadis eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van QuoVadis eHerkenning.

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging “beheerdersrol” is verlopen. Reden van beëindiging is dat de geldigheidsduur van 5 jaar is overschreden waarbij de bevoegde niet tijdig of geen verlenging heeft ingediend of dat de bevoegde de machtiging heeft beëindigd.

Aanmelden beheerder

In de e-mail kunt u nalezen van welke beheerder de “beheerdersrol” verloopt en per welke datum deze machtiging is beëindigd. Voor het (opnieuw) aanmelden van een beheerder dient de bevoegde (wettelijk vertegenwoordiger) van uw bedrijf het aanmeldformulier beheerder in te vullen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer 0900-0401122 of door een e-mail te sturen naar: klantenservice@qv-eherkenning.nl.