Beheerdersrol verloopt binnenkort

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de geldigheid van de machtiging “beheerdersrol” binnenkort verloopt.

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van eHerkenning en bent u namens het bedrijf gemachtigd als beheerder van eHerkenningsmiddelen.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Uit onze administratie is gebleken dat de einddatum van de machtiging “beheerdersrol” binnenkort verloopt. In de e-mail kunt u nalezen tot welke einddatum u hiervan gebruik kunt maken. Na het verstrijken van de einddatum wordt de machtiging automatisch beëindigd. U bent dan niet meer bevoegd als beheerder en u kunt geen gebruik meer maken van uw eHerkenningsmiddel.

Verleng uw machtiging op tijd

Om de beheerdersrol en toegang tot online diensten te kunnen blijven behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger) uw machtiging te verlengen middels het invullen van de verklaring “Verlengen bevoegdheid”. Voor elk niveau eHerkenning is een aparte verklaring beschikbaar. U dient de bevoegde hierop te attenderen en de ondertekende verklaring volgens de instructies op de verklaring te laten retourneren.

Downloaden verklaring verlengen bevoegdheid:

De verklaring dient minimaal 3 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan telefonisch op telefoonnummer 0900-0401122 of door een e-mail te sturen naar: klantenservice@qv-eherkenning.nl.