Uw beheerdersrol verloopt binnenkort

U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat uw bevoegdheid “beheerdersrol” binnenkort verloopt.

Zowel machtigingen als de “beheerdersrol” hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen door een bevoegde van het bedrijf verlengd te worden. In de e-mail kunt u nalezen per wanneer de “beheerdersrol” verloopt.

LET OP: het is mogelijk dat u kort geleden een mail hebt ontvangen over het bijna verlopen van uw machtigingen, heeft u hiervoor minder dan 2 weken geleden de “Verklaring” voor verlengen Bevoegdheid al naar ons toegestuurd, dan hoeft u niets te doen.

Heeft u, of zijn de machtigingen op een andere wijze of nog niet verlengd dan dient u uw bevoegdheid middels de onderstaande verklaring te verlengen.

Verleng de “beheerdersrol” op tijd

Om uw “beheerdersrol” en toegang tot online diensten te behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger) de bevoegdheid “beheerdersrol” te verlengen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de verklaring verlengen bevoegdheid. Lees voor gebruik de instructie op de verklaring goed door.

Downloaden verklaring verlengen bevoegdheid:

Let op: de verklaring dient minimaal 3 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden!

Vragen? Naar support