Machtiging verloopt binnenkort

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van QuoVadis eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van QuoVadis eHerkenning.

U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de machtiging “beheerdersrol” binnenkort verloopt. Namens uw bedrijf zijn één of meerdere personen gemachtigd als beheerder van eHerkenningsmiddelen. Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen door een bevoegde van het bedrijf verlengd te worden. In de e-mail kunt u nalezen van welke beheerder op korte termijn machtiging “beheerdersrol” verloopt en wat de einddatum hiervan is.

Verleng de machtiging op tijd

Om de beheerdersrol en toegang tot online diensten te kunnen blijven behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger of beheerder) de machtiging te verlengen, dit kan eenvoudig in de beheermodule.

Is uw beheerdsrol al verlopen en zijn er geen andere actieve beheerders binnen uw organisatie? Activeer dan uw bevoegdheid via het mutatieformulier. Deze dient ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

De verklaring dient minimaal 3 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden!

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.