Beheerdersrol verloopt binnenkort

U heeft een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de bevoegdheid “beheerdersrol” van een de beheerders binnenkort verloopt.

Machtigingen hebben een beperkte geldigheidsduur van maximaal 5 jaar en dienen door een bevoegde van het bedrijf verlengd te worden. In de e-mail kunt u nalezen van welke beheerder op korte termijn machtiging “beheerdersrol” verloopt en wat de einddatum hiervan is.

Verleng de “beheerdersrol” op tijd

Om de beheerder de “beheerdersrol” en toegang tot online diensten te laten behouden, dient de bevoegde van uw organisatie (wettelijk vertegenwoordiger) de bevoegdheid “beheerdersrol” te verlengen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de verklaring verlengen bevoegdheid. Lees voor gebruik de instructie op de verklaring goed door.

Downloaden verklaring verlengen bevoegdheid:

Let op: de verklaring dient minimaal 3 werkdagen vóór de genoemde einddatum bij ons in het bezit te zijn, zodat deze nog op tijd door ons verwerkt kan worden!

Vragen? Naar support