Status machtiging gewijzigd

Voor het inloggen bij (overheids)dienstverleners maakt u gebruik van QuoVadis eHerkenning.

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat de status van één of meerdere machtigingen zijn gewijzigd. Reden van de wijziging is dat uw machtiging is geschorst of de schorsing is ongedaan gemaakt. In de e-mail kunt u nalezen om welke machtiging dit gaat.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.