Status machtiging gewijzigd

Namens uw organisatie bent u aangesteld als beheerder van eHerkenningsmiddelen. Als beheerder wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van bevoegdheden van alle gebruikers die namens uw organisatie in het bezit zijn van QuoVadis eHerkenning.

U heeft ter kennisgeving een e-mail ontvangen waarin vermeld staat dat van één of meerdere gebruikers de status van de machtiging is gewijzigd. Reden van de wijziging is dat een machtiging is geschorst of de schorsing ongedaan is gemaakt. In de e-mail kunt u nalezen op welke gebruiker deze wijziging betrekking heeft en om welke machtiging dit gaat.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.